Резултати от анкета


Каква беше 2019 г. за Вас?


Успешна (31.78%)
Трудна (36.43%)
Година на промяна (12.40%)
Не се отличи с нищо особено (19.38%)

Гласуването за дадена анкета е възможно веднъж на всеки 24 часа.

*}