За реклама

Topnovini.bg е сред информационните лидери в страната.
 
По данни на Google Analytics през 2019 г. сайтът има над  4.6 млн. посетители, които са реализирали над 10 млн. сесии и над 18 млн. импресии.
 
 
Над 65% от читателите на онлайн медията са в най-активната група от 25 до 54-годишна възраст, а над 30 на сто са над 55-годишна възраст.
 
 
Над 90 на сто от посещенията през 2019 г. са реализирани от България, а останалите – от други държави в цял свят. Най-големият брой на читателите от чужбина са в САЩ, Франция, Великобритания и Германия. 
 
 
По-голямата част от читателите на сайта са базирани в София, като значителен брой читатели има и във Варна, Пловдив, Бургас и други големи български градове. 
 
 
Topnovini.bg предлага разнообразни формати за реклама, като се стреми да удовлетвори изискванията на всички свои партньори и рекламодатели.
 
С цените и условията за реклама в Topnovini.bg може да се запознаете, като се свържете с нас на:
 
Електронна поща: [email protected]
Телефон: +359886334486
Адрес: София 1124, ул. Леонардо Да Винчи №2, ет. 1
 
или разгледате част от условията ни за реклама по-долу.

Презентация (2021)