За реклама

Topnovini.bg е сред информационните лидери в страната. По данни на Google Analytics през 2016 г. сайтът е имал близо 4 млн. читатели, които са реализирали почти 11 млн. сесии и над 19.5 млн. импресии.
26.33% от читателите на Topnovini.bg са в най-активната група от 35 до 44-годишна възраст, а 23.44 на сто са между 25 и 34-годишни. Следват възрастовите групи: 45-54 г. – 18.91%, 55-64 г. – 13.61%, 18-24 г. – 11.89% и над 65 г. – 5.82%.
57% от читателите на сайта са мъже, а 43% - жени.
Над 90 на сто от посещенията през 2016 г. са реализирани от България, а останалите – от други 207 държави в цял свят. Най-големият брой на читателите от чужбина живее в Германия (2.40%), Великобритания (1.54%), Турция (0.59%), САЩ – (0.58%), Франция – (0.58%) и Испания – (0.49%).
Topnovini.bg предлага стандартни и нестандартни форми за реклама, като се стреми да удовлетвори изискванията на всички свои партньори и рекламодатели.
 
С цените и условията за реклама в Topnovini.bg може да се запознаете, като се свържете с нас на:
Електронна поща: [email protected]
Телефон: 0884/ 434 676
Адрес: София 1124, ул. Леонардо Да Винчи №2, ет. 1
 
Или разгледате част от условията ни за реклама тук :

Topnovini.bg - Ценова листа
Избори 2019 - Рекламна тарифа