„Булгартрансгаз“ отвори ценовите оферти за две компресорни станции

18:30, 02 авг 19 / Икономика 25 612 Topnovini
1

„Булгартрансгаз“ отвори ценовите оферти в обществена поръчка за изграждане и въвеждане в експлоатация на още две компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“ – част от газопреносната инфраструктура до българо-сръбска граница, това съобщиха от обществения оператор.

Оферти за участие в процедурата са подадени от две обединения:

Д3ЗД „Расово – Провадия КС“, с участници в обединението „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, ЗАО „АЛВОРА“, ТОВ „ПОЛТАВАСПЕЦМОНТАЖ“ и ТЕК – КУАТРО АД и ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“, с участници в обединението Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД.

Одобриха създаването на платформа за търговия на газ

Предложената най-ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката е на участника ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ и е в размер на 179 377 777 (сто седемдесет и девет милиона триста седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) евро без ДДС.

Предложената от участника Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ цена е в размер на 369 094 882,05 (триста шестдесет и девет милиона деветдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) лева без ДДС.

Икономически най-изгодната оферта ще бъде определена въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351 635 657.46 лева без ДДС (триста петдесет и един милиона шестстотин тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки). 

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани